Ugdymo turinys

Gimnazijoje suformuotos universitetinės inžinerinio ugdymo Ii1, Ii2, Ii3, Ii4, IIi1, IIi2, IIi3, IIIi1, IIIi2, IIIi3, IVi1, IVi2 klasės, kuriose veikla organizuojama pagal Klaipėdos Baltijos gimnazijos universitetinių inžinerinio ugdymo klasių veiklos modelį (toliau – modelis), patvirtintą Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. T2-208.

Inžinerinio ugdymo programos paskirtis – padėti mokiniams nuosekliai ir kryptingai ugdyti inžinerinę kompetenciją, reikalingą planuojant ateities karjerą bei Universitete studijuojant su inžinerinėmis profesijomis ar inžinerine kūryba susijusius mokslus.

Inžinerinio ugdymo programos ypatumai universitetinėse inžinerinėse klasėse:

inžinerija – privalomas dalykas;

projektavimas integruojamas į inžinerijos mokomąjį dalyką;​​​​​​​

siekiant pagilinti gamtos ir tiksliųjų mokslų žinias, I–II universitetinėse inžinerinėse klasėse viena biologijos, chemijos, matematikos savaitinė pamoka organizuojama klasę dalijant į grupes;

atsižvelgiant į mokinių asmenines savybes, polinkius, gebėjimus ir patirtis, siūlomi pasirenkamieji dalykai: mikrovaldiklių programavimas, 3D modeliavimas, programavimas, projektavimas, robotika, eksperimentų laboratorija, eksperimentinė chemija, braižyba, verslioji inžinerija, kūrybinė matematika, biomedicinos technologijos, bioinžinerija; 

bendradarbiaujant su Klaipėdos universiteto Jūrų ir gamtos mokslų fakultetu, Jūros tyrimų institutu, verslo įmonėmis (UAB „Orion Global Pet“, saugos tarnyboje „Argus“, UAB „Vėjo projektai“, JSC „Vakarų medienos grupė“, UAB „Gren Klaipėda“, AB „Grigeo Klaipėda“, AB ,,Smiltynės perkėla“, UAB „Neo group“, UAB „Roteksas“, Vakarų laivų gamykloje, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijoje, UAB „Voltas“, AB „Klaipėdos vanduo“, UAB „Klaipėdos autobusų parkas“), vykdomi ilgalaikiai (1–2 metų trukmės) praktiniai-tiriamieji projektiniai darbai;

plėtojant tarpdalykinę integraciją organizuojama inžinerinio ugdymo diena I–IV klasių mokiniams;​​​​​​​

įgyvendinama neformaliojo švietimo programa ,,Kūrybinė matematika“  Ii1, Ii2, Ii3, Ii4 klasėse;

siūlomos neformaliojo švietimo programos (3D modeliavimas, robotika, programavimas, techninė kūryba, įdomioji biologija, Ateities inžinerija), ugdančios inžinerines kompetencijas; 

I universitetinių inžinerinių klasių mokiniams per mokslo metus organizuojama 5–7 pamokų skirtingose verslo įmonėse, siekiant supažindinti mokinius su skirtingomis inžinerijos kryptimis ir inžinierių darbo ypatumais;

inžinerijos pamokas, atskirus pasirenkamuosius dalykus, projektinius tiriamuosius darbus, neformaliojo švietimo užsiėmimus veda ir organizuoja Universiteto dėstytojai.

 

Universitetinių inžinerinių klasių mokiniams:

​​​​​​​sudaromos galimybės dalyvauti Universiteto mokslininkų ar studentų vykdomose tiriamosiose veiklose, vasaros praktikose, ekspedicijose, baigiamųjų darbų pristatymuose, mokslinėse konferencijose, seminaruose;

teikiama pagalba (Universiteto dėstytojų, studentų), ruošiantis dalyko olimpiadoms, konkursams;

sudaromos sąlygos praktinių-tiriamųjų veiklų metu suformuluotas mokslines įžvalgas pamatuoti praktikoje Universiteto aplinkose ar verslo įmonėse;

organizuojamos Universiteto atstovų konsultacijos karjeros ugdymo klausimais;

vykdomi kartu su Universiteto bendruomene modelį viešinantys, pažintiniai, kultūriniai ar pramoginiai renginiai;

Gimnazijos mokytojai, administracija bendradarbiauja su Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos, Klaipėdos Simono Dacho progimnzijos, Klaipėdos universiteto ,,Žemynos“ gimnazijos, Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos, Klaipėdos ,,Vėtrungės“ gimnazijos mokytojais, administracija organizuodami bendras metodines savaites, konferencijas, projektinius darbus, integruotas pamokas ir kitas veiklas, siekiant užtikrinti universitetinių klasių veiklos modelių bei inžinerinio ugdymo ir STEAM  programų įgyvendinimą

 

 

 

 

 

 

Atnaujinta: 2024-03-01
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Erasmus+ projektai
 • Elektroninis dienynas
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
Renkuosi mokyti