Dokumentai

Universitetinėse inžinerinėse klasėse ugdymas vykdomas pagal Specializuoto ugdymo krypties programų (pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programų) inžinerinio ugdymo dalį ir Klaipėdos m. savivaldybės patvirtintą Universitetinių inžinerinio ugdymo klasių modelį, kurio  tikslas – padėti mokiniams nuosekliai ir kryptingai ugdyti inžinerinę kompetenciją, reikalingą planuojant ateities karjerą bei studijuojant su inžinerinėmis profesijomis ar inžinerine kūryba susijusius mokslus. Minėtose klasėse mokytojais dirba ir Klaipėdos universiteto, su kuriuo gimnazija nuosekliai bendradarbiauja, dėstytojai. Gimnazistams sudaromos sąlygos teorines žinias pritaikyti praktiškai realiose aplinkose, moderniose laboratorijose, mentoriaujant KU dėstytojams ir verslo įmonių inžinieriams praktikams.

 

Atnaujinta: 2024-03-01