Dokumentai
Priėmimas į gimnaziją
Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtos aptarnavimo teritorijos
Klasių ir mokinių skaičius Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2021-2022 m.m.
Priėmimo į mokyklas organizavimo 2021 metais priemonių planas
Dėl prašymų mokytis 2021-2022 mokslo metais registravimo pradžios

2021-02-05 Nr. AD1-177

Įsakymas. Dėl pagrindinio priėmimo į mokyklas mokytis 2021-2022 mokslo metais vykdymo terminų nustatymo

2021-02-05 Nr. AD1-176