Darbo užmokestis

Klaipėdos Baltijos gimnazija, 190443039
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
 
Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius įstaigoje Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis vienam etatui (Eur)

2023 m. II ketvirtis   

2022 m.
1. Bibliotekininkas 1,25 2292,17 1599,42
2. Budėtojas 2 836,00 805,99
3. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2 3457,56 2999,38
4. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 2403,49 2537,54
5. Direktorius 1 4802,82 4189,27
6. Dokumentų koordinavimo specialistė 0,5 2137,16 1952,99
7. Duomenų bazės priežiūros specialistas 1,5 1875,94 1402,90
8. Elektrikas 0,5 1426,32 1405,38
9. Informacinių komunikacinių technologijų specialistas 1,5 2037,20 1827,90
10. Judesio korekcijos mokytojas 0,5 1621,50 1140,63
11. Kiemsargis 1,25 833,07 773,10
12. Mokytojas 12,26 1821,24 1616,56
13. Mokytojas ekspertas 7,75 2430,31 2101,00
14. Mokytojas metodininkas 16,94 2074,06 1944,16
15. Vyresnysis mokytojas 11,87 1951,29 1748,98
16. Mokytojas padėjėjas 7 1061,25 993,59
17. Neformaliojo švietimo mokytojas 0,3 1452,4 1440,42
18. Karjeros specialistas 1 1556,57 1298,64
19. Psichologas 1 2228,89 1656,17
20. Raštinės administratorius 1 1848,69 1692,05
21. Pastatų ir sistemos priežiūros, einamojo remonto darbininkas 2 827,70 761,23
22. Socialinis pedagogas 1 2118,20 2036,46
23. Valytojas 7,75 833,81 831,32
24. Vairuotojas 1 1426,31 1151,06
25. Laborantas 1 1307,11 1370,99
26. Organizavimo ir metodų analitikas 0,5 2430,84 2549,69
27. Specialusis pedagogas 1 1649,53 1187,22
Atnaujinta: 2023-09-14
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Erasmus+ projektai
 • Elektroninis dienynas
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
Renkuosi mokyti