Darbo užmokestis

Klaipėdos Baltijos gimnazija, 190443039
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2021 m. gruodžio 31 d.
Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius įstaigoje Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis vienam etatui (Eur)

2021 m. IV ketvirtis   

2020 m.
1. Bibliotekininkas 1 1900,08 1435,33
2. Budėtojas 2 706,20 650,01
3. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2 2452,72 1843,91
4. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 2095,79 2011,31
5. Direktorius 1 3483,89 2163,02
6. Dokumentų koordinavimo specialistė 1 1492,39 1492,82
7. Duomenų bazės priežiūros specialistas 0,5 1168,20 1190,61
8. Elektrikas 0,5 1254,57 1097,12
9. Informacinių komunikacinių technologijų specialistas 1,75 1455,49 1242,79
10. Judesio korekcijos mokytojas 0,5 1262,00 1013,72
11. Kiemsargis 1,50 653,11 617,12
12. Mokytojas 9,54 1452,46 1341,60
13. Mokytojas ekspertas 5,53 1967,88 1690,08
14. Mokytojas metodininkas 13,8 1736,00 1531,41
15. Vyresnysis mokytojas 12,79 1592,59 1265,16
16. Mokytojas padėjėjas 4 851,05 724,65
17. Neformaliojo švietimo mokytojas 0,5 1177,06 1151,92
18. Karjeros specialistas 0,75 1285,38 1326,00
19. Psichologas 0,75 1859,56 1680,13
20. Raštinės administratorius 2 1302,99 687,24
21. Pastatų ir sistemos priežiūros, einamojo remonto darbininkas 2 706,20 327,01
22. Socialinis pedagogas 1 1847,88 1473,88
23. Valytojas 7,75 657,05 624,92
24. Vairuotojas 1 1003,36 770,31
25. Laborantas 1 1139,44 887,57
26. Organizavimo ir metodų analitikas 0,5 2053,2 0
Atnaujinta: 2022-01-31
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Inžinerinis ugdymas
 • Erasmus+ projektai
 • Elektroninis dienynas
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00
 • 8. 15.10 - 15.55
Renkuosi mokyti