DofE

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Klaipėdos Baltijos gimnazijos keturios mokinių komandos įgyvendina The Duke of Edinburgh's International Award (arba DofE apdovanojimų) prestižinę neformalaus ugdymosi programą.

DofE programos vadovų komanda gimnazijoje:

Laurina Vaitkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – koordinatorė;

Rūta Jegnoraitė-Juškienė, matematikos mokytoja – žygių vadovė;

Sima Danušienė, anglų k. mokytoja – programos vadovė;

Kristina Bogužienė, muzikos mokytoja – programos vadovė.

Apie programą:

DofE tarptautinių apdovanojimų programa - išskirtinė ugdymosi programa jauniems žmonėms nuo 14 metų, padedanti jiems ugdyti savo talentus, mokytis iš patirties įveikiant iššūkius ir įprasminant savo laisvalaikį.

Dalyvaudami DofE programoje jaunuoliai išsikelia asmeninio tobulėjimo tikslus, kurių siekdami dalyvauja reguliariuose susitikimuose su programos vadovais ir vykdo pasirinktas veiklas.

Sėkmingai programą pabaigę DofE dalyviai gauna tarptautinį sertifikatą, kurį palankiai vertina darbdaviai ne tik užsienyje, bet ir Lietuvoje. Dalyviai taip pat įgauna patirties ir įgūdžių, kurie jiems praverčia ir vėliau, įvairiose gyvenimiškose situacijose.

DofE programos (toliau – DofE) veiklos gimnazijoje 2021 – 2022 m.m.:   

Eil.

Nr.

Laikas

Veikla

Rodiklis

Atsakingas

1.

Kartą per mėnesį

Programos DofE (The Duke of Edinburgh‘s International Award) (toliau – DofE) komandos vadovų susirinkimai

90% įvykusių susirinkimų 

L.Vaitkienė

2.

Visus mokslo metus

DofE veiklų viešinimas gimnazijos internetinėje svetainėje www.baltijosgimnazija.lt; socialinėje Facebook paskyroje https://www.facebook.com/baltija

Nemažiau kaip viena informacijos sklaida internetinėje erdvėje

L.Vaitkienė

3.

Rugsėjo-spalio mėn. 

Dalyvavimas  DofE mokymuose vadovams

Kvalifikacijos pažymėjimai

L. Vaitkienė

S. Danušienė

K. Bogužienė

R. Jegnoraitė-Juškienė

4.

Spalio mėn.

DofE pristatymas Klaipėdos Baltijos gimnazijos mokiniams

 

Pristatymai atskirų klasių mokiniams

S. Danušienė

K. Bogužienė 

R. Jegnoraitė-Juškienė

5.

Spalio mėn.

Naujų dalyvių sutarčių pasirašymas

Nemažiau kaip 10 naujų sutarčių bronzos lygiui ir 4 naujos sutartys sidabro lygiui

S. Danušienė

K. Bogužienė

6.

Spalio-lapkričio mėn.

Naujų dalyvių asmeninių tikslų kėlimo užsiėmimai

Kiekvieno dalyvio tikslai užfiksuoti e-ORB užrašinėje

S. Danušienė

K. Bogužienė

7.

Spalio-balandžio mėn.

Pasiruošimas žygiams (mokymai dalyviams pagal programos reikalavimus)

Dalyviai pasiruošę bandomiesiems ir kvalifikaciniams žygiams

R. Jegnoraitė-Juškienė

8.

Spalio-birželio mėn.

Dalyvių susitikimai su vadovais, E-ORB užrašinės veiklų stebėsena

Nemažiau kaip kartą per dvi savaites individualus dalyvio veiklų aptarimas

S. Danušienė

K. Bogužienė

R. Jegnoraitė-Juškienė

9.

Lapkričio mėn.

DofE organizatorių kokybės vizitas gimnazijoje

Įvykęs kokybės vizitas

L. Vaitkienė

S. Danušienė

K. Bogužienė

R. Jegnoraitė-Juškienė

10.

Lapkričio-gruodžio mėn.

Bronzos lygį pasiekusių dalyviai gerosios patirties sklaida  naujiems programos dalyviams

Nemažiau kaip  2 bronzos lygį pasiekusių dalyvių pasidalinimas  savo gerąja patirtimi su naujaisiais dalyviais

S. Danušienė

K.Bogužienė

R. Jegnoraitė-Juškienė

11.

Gruodžio mėn.

Dalyvių tėvų anketinė apklausa

Įvykdyta apklausa

L. Vaitkienė

12.

Gruodžio mėn.

Darbo grupės, dalyvių veiklų vertinimui, sudarymas

Sudaryta darbo grupė

L.Vaitkienė

13.

Kovo mėn.

Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro pirmosios pagalbos mokymai, skirti dalyvių komandų pasiruošimui bandomajam ir kvalifikaciniam žygiams

Įvykę pirmosios pagalbos mokymai

L. Vaitkienė

 

 

14.

Balandžio mėn.

Dalyvių tėvų susirinkimas žygio klausimams aptarti

Įvykęs susirinkimas

R. Jegnoraitė-Juškienė

 

15.

Balandžio-gegužės mėn.

DofE pristatymas Klaipėdos M. Mažvydo progimnazijos 8 kl. mokiniams

Įvykęs pristatymas

S. Danušienė

K. Bogužienė

R. Jegnoraitė-Juškienė

16.

Gegužės – birželio mėn.

Bandomieji ir kvalifikaciniai žygiai

Įskaityti kvalifikaciniai žygiai

R. Jegnoraitė-Juškienė

 

17.

Gegužės – birželio mėn.

Komandų žygių aptarimas ir pristatymas gimnazijos bendruomenei

Įvykę pristatymai

R. Jegnoraitė-Juškienė

 

18.

Rugpjūčio mėn.

Dalyvavimas dalyvių apdovanojimų šventėje

Dalyviai gavo apdovanojimus ceremonijos metu

L. Vaitkienė 

S. Danušienė

K. Bogužienė

R. Jegnoraitė-Juškienė

19.

Rugpjūčio mėn.

DofE komandos vadovų refleksija gimnazijos bendruomenėje

Pristatyta veikla gimnazijos bendruomenei

L. Vaitkienė

Daugiau apie programą Lietuvoje: www.dofe.lt
Daugiau apie programą Pasaulyje: www.intaward.org

 

Atnaujinta: 2022-01-04
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Inžinerinis ugdymas
 • Erasmus+ projektai
 • Elektroninis dienynas
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00
 • 8. 15.10 - 15.55
Renkuosi mokyti