Ypatinga Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos ir Mecenato Prano Kiznio dovana Klaipėdos Baltijos gimnazijai

  • Paskelbė : Lina Lakickienė
  • Paskelbta: 2023-10-09
  • Kategorija: Aktualijos

Ypatinga Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos ir Mecenato Prano Kiznio dovana Klaipėdos Baltijos gimnazijai

Klaipėdos Baltijos gimnaziją pasiekė vertinga dovana. Tai „Aušros“ perleidimo iniciatoriaus Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos ir „Aušros“ perleidimo Mecenato Prano Kiznio dovana - mėnraščio „Aušra” rinkinys.

„Tegul Aušra leidžiasi į savo kelionę po Lietuvos mokyklas, miestus, miestelius ir kaimus bei lietuvių

bendruomenes plačiajame pasaulyje. Tepasiekia ji kiekvieną, neabejingą lietuvių tautos likimui“, Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda.

„Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos iniciatyva, remiant mecenatui Pranui Kizniui, Lietuvių

literatūros ir tautosakos institutas ir leidykla „Petro ofsetas“ perleido mėnraščio „Aušra“ 1883, 1884, 1885 ir

1886 m. komplektus ir išleido įvadinį tomą „Aušra po 140 metų“. Šis penkių knygų rinkinys yra dovanojamas

Lietuvos mokykloms, vykdančioms pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.“

Praėjo 140 metų nuo pirmojo tautinio lietuvių mėnesinio laikraščio I-ojo numerio atspausdinimo. Mes jau žinome ir leidinio vertę, ir jame rašiusių žmonių nuopelnus, ir vėliau sekusius istorinius įvykius... Visgi XXI amžiaus žmogui įdomu pavartyti 1883–1886 metais leistą, slapta knygnešių į Didžiąją Lietuvą gabentą leidinį. Gera, kad nereikia slėptis skaitant lietuviškai, kaip anuomet... Gera, kad nereikia „Aušros“ ieškoti archyvuose, o galima skaityti gimnazijos bibliotekoje.

 

 

 

Nuotraukos:
Vilius Peldžius

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos