BALTIJOS AUDRA 2023

  • Paskelbta: 2023-03-11
  • Kategorija: Konkursai

Puiki proga suvienyti šokiui Klaipėdos miesto ir apskrities gimnazijas ir paminėti Tarptautinę šokio dieną. Šokio festivalio-konkurso ,,Baltijos Audra 2023" nuostatai: 

KLAIPĖDOS MIESTO IR APSKRITIES BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ, ŠOKIŲ KONKURSO–FESTIVALIO, SKIRTO TARPTAUTINIO ŠOKIO DIENAI PAMINĖTI

 „BALTIJOS AUDRA 2023“ NUOSTATAI

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos miesto ir apskrities bendrojo ugdymo mokyklų šokių konkursą–festivalį „Baltijos Audra 2023“ (toliau Konkursas–festivalis), skirtą Tarptautinio šokio dienai paminėti, organizuoja Klaipėdos Baltijos gimnazija (toliau–Gimnazija), Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (toliau–Švietimo skyrius).   

2. Šie nuostatai reglamentuoja Konkurso–festivalio tikslą, dalyvius, organizavimo ir apdovanojimų tvarką.

3. Konkurso–festivalio rėmėjas – Klaipėdos šokių studija Forte.

 

II SKYRIUS

KONKURSO–FESTIVALIO TIKSLAI

3. Konkurso–festivalio tikslai:

3.1. šokį pristatyti kaip vieną iš būdų, skatinančių sveikai gyventi ir turiningai praleisti laisvalaikį;

3.2. sudaryti sąlygas pasirodyti įvairių stilių šiuolaikinių šokių grupėms;

3.3. minint Tarptautinę Šokio dieną, ugdyti mokinių meno ir kūrybos poreikį, puoselėti šokio tradicijas Klaipėdos miesto ir šalies  bendrojo ugdymo mokyklose.

 

III SKYRIUS

KONKURSO–FESTIVALIO DALYVIAI

4. Konkurse–festivalyje dalyvauja Klaipėdos miesto ir apskrities bendrojo ugdymo  mokyklų  I–IV gimnazijų (9–12) kl. mokiniai ir pedagogai.

 

IV SKYRIUS

KONKURSO–FESTIVALIO ŠOKIŲ STILIAI

5. Konkurse–festivalyje atliekami vienas arba du šokiai. Pristatomi šių stilių šokiai:

5.1. folklorinis šokis; 

5.2. lietuvių liaudies sceninis šokis; 

5.3. kitų pasaulio tautų šokiai; 

5.4. klasikinis šokis; 

5.5. gatvės šokis;

5.6. pramoginis šokis;

5.7. šiuolaikinis šokis;

5.8. kiti šokiai.

V SKYRIUS

KONKURSO–FESTIVALIO REIKALAVIMAI DALYVIAMS

6. Konkurso dalyviai atlieka po vieną arba du šokius.

7. Repertuaras, kūrinio išpildymas, kolektyvo įvaizdis turi atitikti estetinius reikalavimus.

 

VI SKYRIUS

KONKURSO–FESTIVALIO DALYVAVIMO SĄLYGOS

8. Konkursas–festivalis vyks 2023 m. balandžio 27 d. 11.00 val. Klaipėdos Baltijos gimnazijos aktų salėje.   

9. Kolektyvai, norintys dalyvauti Konkurse–festivalyje, iki 2023 m. balandžio 10 d. turi atsiųsti užpildytą dalyvio paraišką ir muzikos įrašą el. paštu audronebastyte@gmail.com.

10. Dėl papildomos informacijos kreiptis į Audronę Bastytę–Ignatavičę,  tel.+370 6 202 3938 

11.Užpildydami dalyvio paraišką kolektyvai sutinka, kad dalyvių pasirodymai bus fotografuojami ir skelbiami viešai.

 

VII SKYRIUS

KONKURSO–FESTIVALIO DALYVIŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI

12. Šokių grupių pasirodymus vertins profesionali komisija:

12.1. bus vertinama atlikimo technika, artistiškumas, šokio idėja, estetinis pateikimas, originalumas, režisūrinis sprendimas;

12.2. komisija iš visų pasirodymų, išrinks pačius geriausius I-II-III-IV-V vietų šokių pasirodymus, jie bus apdovanoti taurėmis, bei šokių studijos Forte skirta nominacija – ,,Geriausias šokių kolektyvas“;

12.3. visi Konkurso–festivalio dalyviai bus apdovanoti Klaipėdos Baltijos gimnazijos padėkomis;

12.4. pedagogams, parengusius dalyvius šokių Konkurse–festivalyje „Baltijos audra 2023“, bus įteiktos Klaipėdos Baltijos gimnazijos padėkos.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neskundžiami.

14. Organizatoriai turi teisę keisti ir pildyti Konkurso–festivalio nuostatus, iš anksto apie tai informavę dalyvius.

15. Registruodami dalyvį sutinkate, kad dalyvio asmens duomenys ir atvaizdai bus naudojami neatlygintinai ir viešai skelbiami el. svetainėje bei spaudos šaltiniuose.

16. Konkursą–festivalį organizuoja Klaipėdos Baltijos gimnazijos šokių, aerobikos mokytoja metodininkė Audronė Bastytė–Ignatavičė, tel.+37062023938, el. paštas audronebastyte@gmail.com.

 

                                                     _________________________

 

 

 

 

 

 

                                    Klaipėdos miesto ir apskrities bendrojo ugdymo mokyklų, 

    šokių Konkurso–festivalio, skirto tarptautinio  šokio dienai paminėti „Baltijos audra 2023“ nuostatų

    1 priedas

 

 

DALYVIO PARAIŠKA

(jeigu atliekami keli šokiai, pildyti dvi paraiškas)

 

 

  • Pilnas mokyklos/gimnazijos pavadinimas  –

 

 

 

  • Trumpas (1–3 sakinių) šokėjų/pasirodymo pristatymas –

 

 

 

  • Klasė (dalyvių skaičius) –

 

 

 

  • Vadovas(-ai) (vardas, pavardė, dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija) –

 

 

 

  • Choreografinės kompozicijos pavadinimas –

 

 

 

  • Choreografijos autorius – 

 

 

 

  • Kolektyvo vadovo tel., el. p. –

 

 

 

 

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos